Start Impressum
Impressum PDF Afdrukken E-mailadres

Deze Internetpresentatie werd uitgegeven door:
Skigebiet Fahlenscheid GbR
Fahlenscheid
57462 Olpe-Fahlenscheid
Tel.: +49 (0)2764-215581
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

De GbR werd vertegenwoordigd door:
Jens Kühmstädt
Josef Stinn

 

Disclaimer/aanwijzing over de problematiek van externe links

Het "Skigebiet Fahlenscheid GbR" is als aanbieder van de inhoud volgens de algemene wetten verantwoordelijk voor de "eigen inhoud", die zij voor gebruik ter beschikking stelt. Er moet onderscheid gemaakt worden tussen de eigen inhoud en de kruisverwijzingen ("Links") naar een door andere aanbieders ter beschikking gestelde inhoud. Door de kruisverwijzing stelt het "Skigebiet Fahlenscheid GbR" in zoverre een "vreemde inhoud" voor gebruik ter beschikking, die op deze manier gekenmerkt is: [LINK]. Zij is alleen voor deze vreemde inhoud verantwoordelijk als zij positief op de hoogte is van deze inhoud (d.w.z. ook van een onwettige resp. strafbare inhoud) en het technisch mogelijk en redelijk voor haar is om het gebruik hiervan te verhinderen [§5 Teledienste-Gesetz (Duitse wet op de telediensten)]. Bij "Links" handelt het echter altijd om "levende" (dynamische) verwijzingen. Het "Skigebiet Fahlenscheid GbR" heeft bij de eerste koppeling weliswaar de vreemde inhoud gecontroleerd of er door deze inhoud een mogelijke civielrechtelijke of strafrechtelijke verantwoordelijkheid veroorzaakt wordt. Zij is echter niet verplicht om de inhoud, waarnaar zij in haar aanbod verwijst, constant te controleren op veranderingen, die opnieuw reden zouden kunnen zijn voor een verantwoordelijkheid. Pas als zij vaststelt dat er door anderen op gewezen wordt dat een concreet aanbod, waarvoor zij een link ter beschikking gesteld heeft, een civiele of strafrechtelijke verantwoordelijkheid veroorzaakt, zal zij deze verwijzing naar dit aanbod opheffen, voor zover dit mogelijk of redelijk voor haar is. De technische mogelijkheid en redelijkheid wordt niet beïnvloed doordat ook na verhindering van de toegang door de website van het "Skigebiet Fahlenscheid GbR" van andere servers uit op het onwettige of strafbare aanbod toegang verkregen kan worden. Opmerking voor aanbieders die deze Disclaimer over willen nemen: deze Disclaimer hebben wij afgeleid met de vriendelijke toestemming van de gemachtigde voor gegevensbescherming in Berlijn van hun Internet pagina's en voor ons aangepast, waar hij ook voor andere aanbieders vrij ter beschikking staat.

 

Andere aanwijzingen over de inhoud:

De in de presentatie gedane opgaven berusten op eigen informatie of op door individuele personen of verenigingen ter beschikking gestelde gegevens. Voor de volledigheid en juistheid van deze gegevens kan door "Skigebiet Fahlenscheid GbR" geen garantie gegeven worden. Voor zet- of programmeerfouten wordt eveneens geen verantwoordelijkheid geaccepteerd. Het copyright en de gebruiksrechten voor alle in de presentatie gebruikte grafieken en fotografieën zijn in het bezit van "Skigebiet Fahlenscheid GbR" of zijn haar voor gebruik overgedragen, een andere toepassing is zonder uitdrukkelijke toestemming niet toegestaan.

Concept, design en realisatie:

BogenWerk

Marianne Fischbach
Mesterfeld 7
57462 Olpe
Tel.: 02722-890084
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.